DŹWIĘKOWY SZLAK ODRY

DŹWIĘKOWY SZLAK ODRY IDEA Ideą szlaku jest wyznaczenie dźwiękowych miejsc charakterystycznych dla Nadodrza. Ustawienie w nich dźwiękołapek, drewnianych soczewek wzmacniających wrażenia akustyczne, umożliwi bezpośrednie i bezinwazyjne ich nasłuchy.  Wyznaczone miejsca obejmują wyjątkowe starorzecza, lasy łęgowe i nadrzeczne morenowe skarpy, które możemy odwiedzać o różnych porach roku by obserwować przyrodę i poznawać nasze rozśpiewane przyrodnicze dziedzictwo…