DŹWIĘKOWY SZLAK ODRY

DŹWIĘKOWY SZLAK ODRY IDEA Ideą szlaku jest wyznaczenie dźwiękowych miejsc charakterystycznych dla Nadodrza. Ustawienie w nich dźwiękołapek, drewnianych soczewek wzmacniających wrażenia akustyczne, umożliwi bezpośrednie i bezinwazyjne ich nasłuchy.  Wyznaczone miejsca obejmują wyjątkowe starorzecza, lasy łęgowe i nadrzeczne morenowe skarpy, które możemy odwiedzać o różnych porach roku by obserwować przyrodę i poznawać nasze rozśpiewane przyrodnicze dziedzictwo…

PROJEKTY KULTUROWE

TERENOWA PRACOWNIA DŹWIĘKU ZREALIZOWAŁA: ŁEMKOWIE NAD ODRĄ We współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Rudnej zrealizowaliśmy muzyczny projekt kulturowy, którego efekty można zobaczyć na kanale YT TPR : SPICHLERZ SZTUKI W KOŁBACZU / fot. R. Palus EŁCKIE OGRODY WYOBRAŹNI

MUZYKA

Głaskanie 2023 Wilcza 2023 Dolina Mgieł Pieśni Wędrownych Ptaków PORZECZE 2022 UKOI 2022 Ciemno 2022 BIO Ambient KONCERTY2020-2019-2018-.. DYSKOGRAFIA